De Visser Benelux

De Visser garandeert een Benelux dekking omdat de servicemonteurs vanuit meer dan twaalf strategische standplaatsen binnen de Benelux opereren. Deze monteurs werken met volledig ingerichte servicewagens om onderhouds- en servicewerkzaamheden te verrichten op meer dan duizend installaties.

Uiteraard is De Visser erkend voor het uitvoeren van werkzaamheden aan deze installaties, conform de volgende certificeringen.

De Visser staat bekend om de uitmuntende service, (24u/7d/365d), trefzekerheid, korte responstijden en kordaat optreden bij dringende storingen en calamiteiten. Naast de servicewagens en montagewagens maken twee volledig uitgeruste calamiteiten voertuigen met eigen tankwagens deel uit van het eigen wagenpark. De Visser is tevens opgenomen in het Nederlandse parate calamiteitenplan.